Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините
 покажи Съобщение за изменения и допълнения на Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на УПФ „ДСК – Родина”, Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ППФ „ДСК – Родина”, Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФ „ДСК – Родина” и Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФПС „ДСК – Родина"

Съобщение за изменения и допълнения на Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на УПФ „ДСК – Родина”, Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ППФ „ДСК – Родина”, Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФ „ДСК – Родина” и Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФПС „ДСК – Родина

Във връзка с чл.175a, ал.4, чл.249, ал.1 и чл.251в от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина” АД уведомява осигурените лица в УПФ „ДСК – Родина”, ППФ „ДСК – Родина”, ДПФ „ДСК – Родина”, ДПФПС „ДСК – Родина”, че с Решения на Управителния съвет на дружеството от 30 август 2021г. са приети изменения и допълнения в Инвестиционните политики и принципи на инвестиране на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както следва:

  • изменения и допълнения в т. 7 от Приложение № 1 и Раздел I, т. 10, б. „а“ и Раздел II, ал. 13 от Приложение № 2, неразделна част от Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на УПФ „ДСК – Родина”;
  • изменения и допълнения в т. 7 от Приложение № 1 и Раздел I, т. 10, б. „а“ и Раздел II, ал. 13 от Приложение № 2, неразделна част от Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ППФ „ДСК – Родина”;
  • изменения и допълнения в т. 7 от Приложение № 1, Раздел I, т. 10, б. „а“, Раздел II, ал. 7 от Приложение № 2 и т. 3 от Приложение № 3, неразделна част от Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФ „ДСК – Родина”;
  • изменения и допълнения в т. 7 от Приложение № 1, Раздел I, т. 10, б. „а“, Раздел II, ал. 7 от Приложение № 2 и т. 3 от Приложение № 3, неразделна част от Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на ДПФПС „ДСК – Родина”.

Промените в приложенията към инвестиционните политики са свързани със съобразяването им с настъпили промени в нормативната уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

Повече информация и екземпляри от посочените политики могат да се получат в централния офис на дружеството на адрес: гр. София, бул. ”Александър Стамболийски” № 101,МОЛ София, София тауър, ет.4 всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 070010375 /8/, както и на интернет страницата на дружеството -  www.dskrodina.bg.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина