Начало    
 покажи 
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеСъобщение за изменения и допълнения на правилниците за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина”, ППФ „ДСК – Родина”, ДПФ „ДСК – Родина” и ДПФПС „ДСК – Родина”.

 

Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина” АД уведомява осигурените лица в УПФ „ДСК – Родина”, ППФ „ДСК – Родина”, ДПФ „ДСК – Родина” и ДПФПС „ДСК – Родина”, че Комисията за финансов надзор, одобри  с Решение № 1049-УПФ/19.09.2019г., с Решение №1050-ППФ/19.09.2019г.,с Решение № 1051-ДПФ/19.09.2019г. и с Решение № 1052-ДПФПС/19.09.2019г. изменения и допълнения в Правилниците за организация и дейността на фондовете за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управлявани от пенсионноосигурителното дружество. 

В Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: чл.1,т.2 и чл.95 от Правилника.

В Правилника за организацията и дейността на ППФ „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: чл.1, т.2; чл.3, ал.4 и чл.96 от Правилника.

В Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: чл.2, ал.3; и чл.135 от Правилника.

В Правилника за организацията и дейността на ДПФПС „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: чл.4 и параграф 4 от Заключителните разпоредби от Правилника.

Промените в правилниците са свързани с Решение на Общото събрание на акционерите от 14.08.2019 г. за промяна на адреса на управление на ПОК „ДСК-Родина“ АД и вписването на тази промяна на 21.08.2019 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Повече информация и екземпляри от всеки правилник могат да се получат в централния офис на Компанията на адрес: гр. София, район Възраждане, бул. “Ал. Стамболийски” No 101, Мол София, София Тауър, ет. 4. всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 02 / 942 70 17, както и на интернет страницата на Компанията -  www.dskrodina.bg.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина