Начало         English   
 покажи 
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеСъобщение за промяна на размера на таксите и удръжките, събирани от ПОК „ДСК-Родина“ АД при осигуряване в ДПФ „ДСК-Родина“ въз основа на индивидуален осигурителен договор с лични вноски.

Уважаеми клиенти, с Решение № 420-ДПФ/28.02.2019г. на Комисията за финансов надзор бяха одобрени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК-Родина“, в който са намалени размерите на събираните от Компанията удръжки при осигуряване с лични вноски в ДПФ „ДСК-Родина“, считано от 01.04.2019 г.,  както следва:

-          3,00% от осигурителната вноска - при размер на вноската до 10 000 лв. включително, въз основа на сключен индивидуален договор или договор с Друг осигурител – физическо лице; 

-          2,75% от осигурителната вноска - при размер на вноската над 10 000 лв. и до 30 000лв. включително, въз основа на сключен индивидуален договор или договор с Друг осигурител – физическо лице; 

-          2,50% от осигурителната вноска - при размер на вноската над 30 000 лв., въз основа на сключен индивидуален договор или договор с Друг осигурител – физическо лице; 

В Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК-Родина“  са извършени и други промени, голяма част от които произтичат от изменение в нормативната уредба, като повече информация и екземпляр от Правилника могат да се получат в централния офис на Компанията на адрес: гр. София, ул.”Княз Александър I Батенберг” № 6, ет.1 всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 02 / 942 70 17, както и на интернет страницата на Компанията - www.dskrodina.bg


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина