Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Предимствата на посредник
Как се става посредник
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеПредимствата на посредник в ПОК “ДСК-Родина” АД
  • Договорът за осигурителен посредник е договор за сътрудничество, който не противоречи с останалите видове правоотношения с работодател: трудов договор, граждански договор, договор за управление;
  • Договорът за осигурително посредничество в ПОК “ДСК-Родина” АД не задължава осигурителния посредник с постигането на определени резултати;
  • ПОК “ДСК-Родина” АД предлага атрактивни възнаграждения за постигнатите от осигурителните посредници резултати. Те се упоменават в анексите към сключения договор и подлежат на договаряне между страните;
  • Работата като осигурителен посредник дава възможност за контакти с широк кръг от хора и развива способността за адаптиране и бързо аналитично мислене;
  • Ставайки осигурителен посредник в ПОК “ДСК-Родина” АД, Вие ставате част от нашия екип.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина