Начало         English   
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Предимствата на посредник
Как се става посредник
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеПредимствата на посредник в ПОК “ДСК-Родина” АД
  • Договорът за осигурителен посредник е договор за сътрудничество, който не противоречи с останалите видове правоотношения с работодател: трудов договор, граждански договор, договор за управление;
  • Договорът за осигурително посредничество в ПОК “ДСК-Родина” АД не задължава осигурителния посредник с постигането на определени резултати;
  • ПОК “ДСК-Родина” АД предлага атрактивни възнаграждения за постигнатите от осигурителните посредници резултати. Те се упоменават в анексите към сключения договор и подлежат на договаряне между страните;
  • Работата като осигурителен посредник дава възможност за контакти с широк кръг от хора и развива способността за адаптиране и бързо аналитично мислене;
  • Ставайки осигурителен посредник в ПОК “ДСК-Родина” АД, Вие ставате част от нашия екип.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина