Начало         English   
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Предимствата на посредник
Как се става посредник
Контакти
Документи
Новини
Речник на терминитеОсигурителни посредници

При работата си с настоящите и бъдещи клиенти, ние - представителите на ПОК “ДСК-Родина” АД разчитаме много на нашите осигурителни посредници. На тях дължим голяма част от високите си резултати и на тях разчитаме за утвърждаване на доброто име на Компанията.


Пенсионноосигурителните дружества могат да сключват договори с осигурителни посредници – физически или юридически лица. Осигурителните посредници имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно осигуряване от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество. При осъществяване на дейността си осигурителните посредници трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителното дружество.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина