Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Предимствата на посредник
Как се става посредник
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеОсигурителни посредници

При работата си с настоящите и бъдещи клиенти, ние - представителите на ПОК “ДСК-Родина” АД разчитаме много на нашите осигурителни посредници. На тях дължим голяма част от високите си резултати и на тях разчитаме за утвърждаване на доброто име на Компанията.


Пенсионноосигурителните дружества могат да сключват договори с осигурителни посредници – физически или юридически лица. Осигурителните посредници имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно осигуряване от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество. При осъществяване на дейността си осигурителните посредници трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителното дружество.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина