Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Универсален фонд
Професионален фонд
Доброволен фонд
ДФ по професионални схеми
Осигурителни посредници
Жалби
Eлектронното досие
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеПроцедура за приемане и разглеждане на жалби от осигурени лица

 

Процедура за приемане и разглеждане на жалби от осигурени лица, пенсионери и техни наследници

Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да подават жалби срещу издадените от изпълнителните директори разпореждания.

Жалбите се подават до управителния съвет на компанията, който се произнася по тях с мотивирано решение в едномесечен срок от регистрирането им в компанията, което е окончателно.

Решенията на управителния съвет на компанията подлежат на обжалване по общия исков ред.

Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да сигнализират попечителския съвет на компанията и Комисията за финансов надзор за нарушения в дейността на комапанията.

Попечителският съвет, съответно Комисията за финансов надзор са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й.


 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ (31.08.2021г.)


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина