Начало         English   
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Универсален фонд
Професионален фонд
Доброволен фонд
ДФ по професионални схеми
Осигурителни посредници
Жалби
Eлектронното досие
Новини
Защита на лични данни
Речник на термините



Процедура за приемане и разглеждане на жалби от осигурени лица

 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА имат право да подават жалби срещу издадените от изпълнителните директори разпореждания.

Жалбите на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се подават до управителния съвет на компанията, който се произнася по тях с мотивирано решение в едномесечен срок от регистрирането им в компанията, което е окончателно.

Решенията на управителния съвет на компанията, подлежат на обжалване по общия исков ред.

ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и неговите НАСЛЕДНИЦИ имат право да сигнализират попечителския съвет на компанията и Комисията за финансов надзор за нарушения в дейността на комапанията.

Попечителският съвет, съответно Комисията за финансов надзор, са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й.


 

ПРОЦЕДУРИ (PDF, 653 KB)


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина