Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Закупуване на пенсионни права
Промяна на размера на вноската
Прекъсване на вноските
Пенсионни плащания
Видове осигурителни вноски
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаСвободна промяна на размера на вноската

Размерът на осигурителната вноска в ДПФ „ДСК-Родина” може да бъде променян всяко време. Това не води до никакви санкции или загуба на пенсионни права.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина