Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Закупуване на пенсионни права
Промяна на размера на вноската
Прекъсване на вноските
Пенсионни плащания
Видове осигурителни вноски
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаПрекъсване на осигурителните вноски

Осигуряването в ДПФ „ДСК-Родина” е изградено изцяло на доброволен принцип.  Възможно е прекъсване на внасянето на осигурителни вноски, без това да води до загуба на пенсионни права или някакви други санкции за осигурителя или осигуреното лице. При възможност, внасянето на осигурителни вноски може да бъде подновено.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина